Fundusze Europejskie

Zapytaj handlowca

Posiadamy grupę kreatywnych doświadczonych, specjalistów.

Tel. (+48 33) 47 07 203

Środowisko

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Tak jak w całej Grupie Alumetal w T+S Sp. z o.o. ochrona środowiska jest pojęciem strategicznym. Konsekwencją tego jest niezwykle szerokie spektrum zagadnień i problemów związanych z ochroną środowiska odnoszących się w szczególny sposób do zakładów przemysłowych, gospodarczo korzystających ze środowiska. Z tych właśnie względów dla T+S Sp. z o.o. ochrona środowiska to zagadnienie priorytetowe. Nasza spółka funkcjonuje w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju oraz zgodnie z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi ochrony środowiska. Świadomi położenia na skraju Beskidów zdajemy sobie sprawę z wpływu, jaki nasze przedsiębiorstwo wywiera na środowisko. Dlatego też deklarujemy systematyczne doskonalenie technologii oraz stosowanie nowoczesnych strategii ochrony w celu zmniejszania szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

W trosce o otaczające nas środowisko, bliskość miasta Kęty i sąsiedztwa Beskidów, staramy się prowadzić działalność i rozwijać  przedsiębiorstwo z poszanowaniem środowiska naturalnego, funkcjonując zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Deklarujemy planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, mając na uwadze jak najmniejszy ich negatywny wpływ na środowisko. Do naszych priorytetowych celów środowiskowych należą:

  • ochrona powietrza atmosferycznego
  • ochrona gleby przed ujemnym wpływem odpadów

Realizujemy je przede wszystkim poprzez systematyczne uświadamianie pracowników w zakresie prowadzonej polityki środowiskowej – stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska, zmniejszenie zużycia zasobów, minimalizację powstawania odpadów oraz kierowanie ich do powtórnego wykorzystania.

Copyright © 2012 - T+S SP. Z O.O.