Fundusze Europejskie

Zapytaj handlowca

Posiadamy grupę kreatywnych doświadczonych, specjalistów.

Tel. (+48 33) 47 07 203

O firmie

T+S Sp. z o.o. jest spółką należącą do Grupy Alumetal przedmiotem naszej działalności jest produkcja i sprzedaż materiałów pomocniczych dla:

odlewnictwa (żużle ochronno-rafinujące dla stopów aluminium i miedzi, modyfikatory i rafinatory, eliminatory wapnia, magnezu i sodu, sole hartownicze, preparaty do pokrywania, czyszczenia i odżużlania pieców),

hutnictwa (zasypki izolacyjne, zasypki izolująco-rafinujące, zasypki startowe do otworów wylewowych pieców elektrycznych (EBT), zasypki startowe do wlewów zamknięć suwakowych kadzi stalowniczych, zasypki odsiarczające, żużle syntetyczne, odtleniacze stali granulowane i brykietowane),

– jak również sprzedaż surowców chemicznych (chlorku amonu, chlorku potasu, chlorku sodu, fluorku glinu, fluorku wapnia, kriolitu).

Posiadamy grupę  doświadczonych, wykwalifikowanych i kreatywnych specjalistów, którzy są do dyspozycji naszych Klientów, dostosowując się do ich potrzeb.

Doświadczenie, duże możliwości produkcyjne, elastyczność i terminowa realizacja zamówień  to cechy, które czynią nas wiarygodnym i pewnym partnerem biznesowym.

Stawiamy na jakość naszych produktów, terminowość dostaw, konkurencyjność cen i stałe doskonalenie według potrzeb Klientów.

Przyszłość

Plan rozwoju produkcji i przewidziane inwestycje prowadzą do wdrożenia nowych produktów, doskonalenia technologii materiałów pomocniczych w procesach odlewniczych i hutniczych.

Naszym priorytetem są  rozwiązania techniczne i technologiczne zgodnie z rozwojem branży hutniczej i odlewniczej.

Dbamy o nowoczesny park maszynowy ciągle go unowocześniając. Ostatnio zakupiliśmy i wdrożyliśmy do naszego parku maszynowego nowa brykieciarkę a w przyszłości chcielibyśmy zakupić urządzenie do granulowania.

Rozwój

Nieustanny postęp w technologii wytapiania stali i metali nieżelaznych, ciągłe zmiany w odlewnictwie i zmieniające się trendy w nowoczesnej metalurgii są czynnikiem powodującym rozwój produkcji materiałów pomocniczych w tych procesach. Aby sprostać oczekiwaniom Klientów wprowadzamy na rynek nowoczesne wyroby takie jak: żużle, modyfikatory, rafinatory, eliminatory wapnia, magnezu i sodu, sole hartownicze, preparaty do pokrywania i czyszczenia pieców, zasypki izolacyjne, zasypki izolacyjno-rafinujące, zasypki startowe, odsiarczające, odtleniacze stali.

Wszystkie wyroby są  opracowywane i wdrażane przy ścisłej współpracy fachowców jak również odlewni.

Wprowadzamy nieustanne innowacje technologiczne dlatego oprócz standardowych produktów oferujemy realizację zamówień specjalnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów.

W przyszłości chcielibyśmy aby nasze materiały miały postać  granulek.
 

Środowisko

 

Zarządzenie Środowiskiem

Tak jak w całej Grupie Alumetal w T+S Sp. z o.o. ochrona środowiska jest pojęciem strategicznym. Konsekwencją tego jest niezwykle szerokie spektrum zagadnień i problemów związanych z ochroną środowiska odnoszących się w szczególny sposób do zakładów przemysłowych, gospodarczo korzystających ze środowiska. Z tych właśnie względów dla T+S Sp. z o.o. ochrona środowiska to zagadnienie priorytetowe. Nasza spółka funkcjonuje w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju oraz zgodnie z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi ochrony środowiska. Świadomi położenia na skraju Beskidów zdajemy sobie sprawę z wpływu, jaki nasze przedsiębiorstwo wywiera na środowisko. Dlatego też deklarujemy systematyczne doskonalenie technologii oraz stosowanie nowoczesnych strategii ochrony w celu zmniejszania szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.
 

Polityka Środowiskowa

W trosce o otaczające nas środowisko, bliskość miasta Kęty i sąsiedztwa Beskidów, staramy się prowadzić działalność i rozwijać przedsiębiorstwo z poszanowaniem środowiska naturalnego, funkcjonując zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Deklarujemy planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, mając na uwadze jak najmniejszy ich negatywny wpływ na środowisko. Do naszych priorytetowych celów środowiskowych należą:

ochrona powietrza atmosferycznego
ochrona gleby przed ujemnym wpływem odpadów

Realizujemy je przede wszystkim poprzez systematyczne uświadamianie pracowników w zakresie prowadzonej polityki środowiskowej – stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska, zmniejszenie zużycia zasobów, minimalizację powstawania odpadów oraz kierowanie ich do powtórnego wykorzystania.

Copyright © 2012 - T+S SP. Z O.O.